Dokument Kategori Beslutsdatum
Uppföljning av tidigare granskning – Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater Säkerhetspolisen 2013-05-22
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende polisens personuppgiftsbehandling ​ Polismyndigheten 2013-02-21
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i KUT-info Polismyndigheten 2013-01-22
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP Polismyndigheten 2013-01-22
Behandling av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Polismyndigheten 2012-12-11
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR ​ Polismyndigheten 2012-12-11
Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Polismyndigheten 2012-09-04
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Polismyndigheten 2012-06-14
Registrering av uppgifter hänförliga till enskild i egenskap av kontakt till annan ​ Säkerhetspolisen 2012-04-26
Gallring i Säkerhetspolisens register Säkerhetspolisen 2012-01-09
Rapport: Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater Säkerhetspolisen 2011-06-09
Tillsyn över Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling av våldsbejakande islamistiska extremister Säkerhetspolisen 2011-01-27
Rätt och möjligheter för befattningshavare vid Säkerhetspolisen att ta del av känsliga personuppgifter i centralregistret Säkerhetspolisen 2010-12-09