Dokument Kategori Beslutsdatum
Uppföljning av tidigare granskning av behandlingen av personuppgifter i Polismyndighetens Nationella operativa avdelnings register över spaningsfilmer Polismyndigheten 2016-11-16
Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater – en förnyad granskning Säkerhetspolisen 2016-11-16
Loggning och logguppföljning i Polismyndighetens säkerhetslogg Polismyndigheten 2016-06-14
Polismyndighetens utlämnande av personuppgifter till tredje land Polismyndigheten 2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det digitala referensbiblioteket över barnpornografiska framställningar Polismyndigheten 2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid region Stockholm Polismyndigheten 2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter med anledning av brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare Polismyndigheten 2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter vid Ekobrottskansliet Polismyndigheten 2016-03-16
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i uppgiftssamling om inhemsk extremism Polismyndigheten 2016-02-17
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter om barn i ett it-system för bearbetning och analys ​ Säkerhetspolisen 2016-02-17
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret ​ Polismyndigheten 2015-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid polisregion Mitt Polismyndigheten 2015-11-18
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid Polisregion Nord Polismyndigheten 2015-09-02
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det internationella registret Polismyndigheten 2015-06-11
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom ramen för NCT-samarbetet Säkerhetspolisen 2015-05-06
Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret Polismyndigheten 2015-02-18
Polismyndighetens IT-system OBS-portalen – uppföljning av samråd Polismyndigheten 2015-02-18
Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2014-12-11
Polismyndigheten i Västra Götalands behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2014-12-11
Uppföljning av Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Polismyndigheten 2014-12-11
Dokument Beslutsdatum
Uppföljning av tidigare granskning av behandlingen av personuppgifter i Polismyndighetens Nationella operativa avdelnings register över spaningsfilmer
Polismyndigheten
2016-11-16
Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater – en förnyad granskning
Säkerhetspolisen
2016-11-16
Loggning och logguppföljning i Polismyndighetens säkerhetslogg
Polismyndigheten
2016-06-14
Polismyndighetens utlämnande av personuppgifter till tredje land
Polismyndigheten
2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det digitala referensbiblioteket över barnpornografiska framställningar
Polismyndigheten
2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid region Stockholm
Polismyndigheten
2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter med anledning av brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare
Polismyndigheten
2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter vid Ekobrottskansliet
Polismyndigheten
2016-03-16
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i uppgiftssamling om inhemsk extremism
Polismyndigheten
2016-02-17
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter om barn i ett it-system för bearbetning och analys ​
Säkerhetspolisen
2016-02-17
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret ​
Polismyndigheten
2015-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid polisregion Mitt
Polismyndigheten
2015-11-18
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid Polisregion Nord
Polismyndigheten
2015-09-02
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det internationella registret
Polismyndigheten
2015-06-11
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom ramen för NCT-samarbetet
Säkerhetspolisen
2015-05-06
Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret
Polismyndigheten
2015-02-18
Polismyndighetens IT-system OBS-portalen – uppföljning av samråd
Polismyndigheten
2015-02-18
Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2014-12-11
Polismyndigheten i Västra Götalands behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2014-12-11
Uppföljning av Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande
Polismyndigheten
2014-12-11