Dokument Kategori Beslutsdatum
Uppföljning av tidigare granskningar avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret Polismyndigheten 2017-05-04
Loggning och logguppföljning inom Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet ​ Säkerhetspolisen 2017-05-04
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i ett system för diarieföring m.m. Säkerhetspolisen 2017-02-16
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter avseende etnicitet i underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen och region Stockholm ​ Polismyndigheten 2017-02-16
Polismyndighetens, region Syd, behandling av känsliga personuppgifter i regionala uppgiftssamlingar om inhemsk extremism Polismyndigheten 2017-01-25
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelsen om särskilda upplysningar om misstanke i Surfa 2 Polismyndigheten 2016-12-15
Uppföljning av tidigare granskning av behandlingen av personuppgifter i Polismyndighetens Nationella operativa avdelnings register över spaningsfilmer Polismyndigheten 2016-11-16
Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater – en förnyad granskning Säkerhetspolisen 2016-11-16
Loggning och logguppföljning i Polismyndighetens säkerhetslogg Polismyndigheten 2016-06-14
Polismyndighetens utlämnande av personuppgifter till tredje land Polismyndigheten 2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det digitala referensbiblioteket över barnpornografiska framställningar Polismyndigheten 2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid region Stockholm Polismyndigheten 2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter med anledning av brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare Polismyndigheten 2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter vid Ekobrottskansliet Polismyndigheten 2016-03-16
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i uppgiftssamling om inhemsk extremism Polismyndigheten 2016-02-17
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter om barn i ett it-system för bearbetning och analys ​ Säkerhetspolisen 2016-02-17
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret ​ Polismyndigheten 2015-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid polisregion Mitt Polismyndigheten 2015-11-18
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid Polisregion Nord Polismyndigheten 2015-09-02
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det internationella registret Polismyndigheten 2015-06-11
Dokument Beslutsdatum
Uppföljning av tidigare granskningar avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret
Polismyndigheten
2017-05-04
Loggning och logguppföljning inom Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet ​
Säkerhetspolisen
2017-05-04
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i ett system för diarieföring m.m.
Säkerhetspolisen
2017-02-16
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter avseende etnicitet i underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen och region Stockholm ​
Polismyndigheten
2017-02-16
Polismyndighetens, region Syd, behandling av känsliga personuppgifter i regionala uppgiftssamlingar om inhemsk extremism
Polismyndigheten
2017-01-25
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelsen om särskilda upplysningar om misstanke i Surfa 2
Polismyndigheten
2016-12-15
Uppföljning av tidigare granskning av behandlingen av personuppgifter i Polismyndighetens Nationella operativa avdelnings register över spaningsfilmer
Polismyndigheten
2016-11-16
Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater – en förnyad granskning
Säkerhetspolisen
2016-11-16
Loggning och logguppföljning i Polismyndighetens säkerhetslogg
Polismyndigheten
2016-06-14
Polismyndighetens utlämnande av personuppgifter till tredje land
Polismyndigheten
2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det digitala referensbiblioteket över barnpornografiska framställningar
Polismyndigheten
2016-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid region Stockholm
Polismyndigheten
2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter med anledning av brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare
Polismyndigheten
2016-04-27
Polismyndighetens behandling av personuppgifter vid Ekobrottskansliet
Polismyndigheten
2016-03-16
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i uppgiftssamling om inhemsk extremism
Polismyndigheten
2016-02-17
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter om barn i ett it-system för bearbetning och analys ​
Säkerhetspolisen
2016-02-17
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret ​
Polismyndigheten
2015-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid polisregion Mitt
Polismyndigheten
2015-11-18
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid Polisregion Nord
Polismyndigheten
2015-09-02
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det internationella registret
Polismyndigheten
2015-06-11