Dokument Kategori Beslutsdatum
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2019-03-28
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen kontraspionage Säkerhetspolisen 2018-12-12
Uppföljning av Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i dokument- och ärendehanteringssystemet Säkerhetspolisen 2018-11-14
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2018-10-17
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2018-10-17
Säkerhetspolisens användning av s.k. misstankemärkning i it-systemet för bearbetning och analys Säkerhetspolisen 2018-06-14
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen säkerhetsskydd Säkerhetspolisen 2018-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten ​ Polismyndigheten 2018-06-14
Polismyndighetens, region Nord, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner Polismyndigheten 2018-03-28
Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret avseende gallring av och tillgången till uppgifter Polismyndigheten 2018-02-20
Polismyndighetens behandling av uppgifter i mappstrukturer vid region Öst Polismyndigheten 2018-02-20
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturer vid region Väst Polismyndigheten 2018-01-24
Uppföljning av tidigare granskning avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturen vid Ekobrottskansliet Polismyndigheten 2017-10-18
Bevarande av personuppgifter i Säkerhetspolisens dokument- och ärendehanteringssystem Säkerhetspolisen 2017-10-18
Polismyndighetens, region Bergslagen, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner Polismyndigheten 2017-06-14
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i ett it-system för bearbetning och analys av information Säkerhetspolisen 2017-06-14
Uppföljning av tidigare granskningar avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret Polismyndigheten 2017-05-04
Loggning och logguppföljning inom Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet ​ Säkerhetspolisen 2017-05-04
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i ett system för diarieföring m.m. Säkerhetspolisen 2017-02-16
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter avseende etnicitet i underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen och region Stockholm ​ Polismyndigheten 2017-02-16
Dokument Beslutsdatum
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2019-03-28
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen kontraspionage
Säkerhetspolisen
2018-12-12
Uppföljning av Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i dokument- och ärendehanteringssystemet
Säkerhetspolisen
2018-11-14
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisen
2018-10-17
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2018-10-17
Säkerhetspolisens användning av s.k. misstankemärkning i it-systemet för bearbetning och analys
Säkerhetspolisen
2018-06-14
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen säkerhetsskydd
Säkerhetspolisen
2018-06-14
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten ​
Polismyndigheten
2018-06-14
Polismyndighetens, region Nord, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner
Polismyndigheten
2018-03-28
Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret avseende gallring av och tillgången till uppgifter
Polismyndigheten
2018-02-20
Polismyndighetens behandling av uppgifter i mappstrukturer vid region Öst
Polismyndigheten
2018-02-20
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturer vid region Väst
Polismyndigheten
2018-01-24
Uppföljning av tidigare granskning avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturen vid Ekobrottskansliet
Polismyndigheten
2017-10-18
Bevarande av personuppgifter i Säkerhetspolisens dokument- och ärendehanteringssystem
Säkerhetspolisen
2017-10-18
Polismyndighetens, region Bergslagen, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner
Polismyndigheten
2017-06-14
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i ett it-system för bearbetning och analys av information
Säkerhetspolisen
2017-06-14
Uppföljning av tidigare granskningar avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret
Polismyndigheten
2017-05-04
Loggning och logguppföljning inom Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet ​
Säkerhetspolisen
2017-05-04
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i ett system för diarieföring m.m.
Säkerhetspolisen
2017-02-16
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter avseende etnicitet i underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen och region Stockholm ​
Polismyndigheten
2017-02-16