Dokument Kategori Beslutsdatum
Granskning av inhämtningsärende vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2015-03-25
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Uppsala län Inhämtningslagen 2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Västra Götaland Inhämtningslagen 2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Rikskriminalpolisen Inhämtningslagen 2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Skåne Inhämtningslagen 2015-02-18
Granskning av ett inhämtningsärende vid Polismyndigheten i Västmanlands län Inhämtningslagen 2014-10-09
Granskning av två inhämtningsärenden vid Polismyndigheten i Blekinge län Inhämtningslagen 2014-10-09
Realtidsinhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid två polismyndigheter Inhämtningslagen 2014-10-09
Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna Inhämtningslagen 2014-09-11
Tullverkets åtgärd att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i ett visst underrättelseärende Inhämtningslagen 2014-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Inhämtningslagen 2014-03-27
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter Inhämtningslagen 2014-02-13
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen Inhämtningslagen 2013-05-22
Granskning av inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i realtid Inhämtningslagen 2013-01-22
Dokument Beslutsdatum
Granskning av inhämtningsärende vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2015-03-25
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Uppsala län
Inhämtningslagen
2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Västra Götaland
Inhämtningslagen
2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Rikskriminalpolisen
Inhämtningslagen
2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Skåne
Inhämtningslagen
2015-02-18
Granskning av ett inhämtningsärende vid Polismyndigheten i Västmanlands län
Inhämtningslagen
2014-10-09
Granskning av två inhämtningsärenden vid Polismyndigheten i Blekinge län
Inhämtningslagen
2014-10-09
Realtidsinhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid två polismyndigheter
Inhämtningslagen
2014-10-09
Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna
Inhämtningslagen
2014-09-11
Tullverkets åtgärd att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i ett visst underrättelseärende
Inhämtningslagen
2014-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen
Inhämtningslagen
2014-03-27
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter
Inhämtningslagen
2014-02-13
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen
Inhämtningslagen
2013-05-22
Granskning av inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i realtid
Inhämtningslagen
2013-01-22