Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt) Inhämtningslagen 2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst) Inhämtningslagen 2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Nord Inhämtningslagen 2018-02-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst) Inhämtningslagen 2017-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen) Inhämtningslagen 2017-06-14
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt)
Inhämtningslagen
2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst)
Inhämtningslagen
2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Nord
Inhämtningslagen
2018-02-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2018-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst)
Inhämtningslagen
2017-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen)
Inhämtningslagen
2017-06-14