Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen) Inhämtningslagen 2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) Inhämtningslagen 2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-03-29
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Inhämtningslagen 2017-02-16
Säkerhetspolisens handläggning av ett inhämtningsärende Inhämtningslagen 2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt Inhämtningslagen 2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Inhämtningslagen 2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd Inhämtningslagen 2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2016-12-15
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen)
Inhämtningslagen
2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst)
Inhämtningslagen
2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Inhämtningslagen
2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-03-29
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Inhämtningslagen
2017-02-16
Säkerhetspolisens handläggning av ett inhämtningsärende
Inhämtningslagen
2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt
Inhämtningslagen
2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Inhämtningslagen
2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd
Inhämtningslagen
2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2016-12-15