Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Inhämtningslagen 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Bergslagen Inhämtningslagen 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) Inhämtningslagen 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd) Inhämtningslagen 2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) Inhämtningslagen 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst) Inhämtningslagen 2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) Inhämtningslagen 2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) Inhämtningslagen 2018-05-03
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2018-12-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Inhämtningslagen
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Inhämtningslagen
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2018-11-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst)
Inhämtningslagen
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd)
Inhämtningslagen
2018-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Inhämtningslagen
2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord)
Inhämtningslagen
2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2018-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2018-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst)
Inhämtningslagen
2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord)
Inhämtningslagen
2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst)
Inhämtningslagen
2018-05-03