Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord, polisområde Jämtland) Inhämtningslagen 2015-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen, polisområde Örebro) Inhämtningslagen 2015-05-06
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Karlstad Andra hemliga tvångsmedel 2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå Andra hemliga tvångsmedel 2015-03-25
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Inhämtningslagen 2015-03-25
Granskning av inhämtningsärende vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Falun Andra hemliga tvångsmedel 2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Uppsala län Inhämtningslagen 2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Västra Götaland Inhämtningslagen 2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Rikskriminalpolisen Inhämtningslagen 2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Skåne Inhämtningslagen 2015-02-18
Användning av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i visst fall Andra hemliga tvångsmedel 2014-12-11
Granskning av ärenden där den enskilde inte underrättats om tvångsmedelsanvändning vid Åklagarkammaren i Växjö Andra hemliga tvångsmedel 2014-11-06
Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2014-11-06
Granskning av ett inhämtningsärende vid Polismyndigheten i Västmanlands län Inhämtningslagen 2014-10-09
Granskning av två inhämtningsärenden vid Polismyndigheten i Blekinge län Inhämtningslagen 2014-10-09
Realtidsinhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid två polismyndigheter Inhämtningslagen 2014-10-09
Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna Inhämtningslagen 2014-09-11
Överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning Andra hemliga tvångsmedel 2014-06-18
Tullverkets åtgärd att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i ett visst underrättelseärende Inhämtningslagen 2014-05-22
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord, polisområde Jämtland)
Inhämtningslagen
2015-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen, polisområde Örebro)
Inhämtningslagen
2015-05-06
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Karlstad
Andra hemliga tvångsmedel
2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå
Andra hemliga tvångsmedel
2015-03-25
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen
Inhämtningslagen
2015-03-25
Granskning av inhämtningsärende vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Falun
Andra hemliga tvångsmedel
2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Uppsala län
Inhämtningslagen
2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Västra Götaland
Inhämtningslagen
2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Rikskriminalpolisen
Inhämtningslagen
2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Skåne
Inhämtningslagen
2015-02-18
Användning av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i visst fall
Andra hemliga tvångsmedel
2014-12-11
Granskning av ärenden där den enskilde inte underrättats om tvångsmedelsanvändning vid Åklagarkammaren i Växjö
Andra hemliga tvångsmedel
2014-11-06
Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare
Andra hemliga tvångsmedel
2014-11-06
Granskning av ett inhämtningsärende vid Polismyndigheten i Västmanlands län
Inhämtningslagen
2014-10-09
Granskning av två inhämtningsärenden vid Polismyndigheten i Blekinge län
Inhämtningslagen
2014-10-09
Realtidsinhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid två polismyndigheter
Inhämtningslagen
2014-10-09
Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna
Inhämtningslagen
2014-09-11
Överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning
Andra hemliga tvångsmedel
2014-06-18
Tullverkets åtgärd att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i ett visst underrättelseärende
Inhämtningslagen
2014-05-22