Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2015-10-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping) Inhämtningslagen 2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd, polisområde Malmö) Inhämtningslagen 2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Västmanland) Inhämtningslagen 2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland) Inhämtningslagen 2015-09-02
Kartläggning av Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens användning av s.k. postkontroll Andra hemliga tvångsmedel 2015-09-02
Inhämtning av elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2015-06-11
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord, polisområde Jämtland) Inhämtningslagen 2015-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen, polisområde Örebro) Inhämtningslagen 2015-05-06
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Karlstad Andra hemliga tvångsmedel 2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå Andra hemliga tvångsmedel 2015-03-25
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Inhämtningslagen 2015-03-25
Granskning av inhämtningsärende vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Falun Andra hemliga tvångsmedel 2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Uppsala län Inhämtningslagen 2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Västra Götaland Inhämtningslagen 2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Rikskriminalpolisen Inhämtningslagen 2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Skåne Inhämtningslagen 2015-02-18
Användning av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i visst fall Andra hemliga tvångsmedel 2014-12-11
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2015-10-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping)
Inhämtningslagen
2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd, polisområde Malmö)
Inhämtningslagen
2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Västmanland)
Inhämtningslagen
2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland)
Inhämtningslagen
2015-09-02
Kartläggning av Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens användning av s.k. postkontroll
Andra hemliga tvångsmedel
2015-09-02
Inhämtning av elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2015-06-11
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord, polisområde Jämtland)
Inhämtningslagen
2015-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen, polisområde Örebro)
Inhämtningslagen
2015-05-06
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Karlstad
Andra hemliga tvångsmedel
2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå
Andra hemliga tvångsmedel
2015-03-25
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen
Inhämtningslagen
2015-03-25
Granskning av inhämtningsärende vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Falun
Andra hemliga tvångsmedel
2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Uppsala län
Inhämtningslagen
2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Västra Götaland
Inhämtningslagen
2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Rikskriminalpolisen
Inhämtningslagen
2015-02-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Skåne
Inhämtningslagen
2015-02-18
Användning av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i visst fall
Andra hemliga tvångsmedel
2014-12-11