Dokument Kategori Beslutsdatum
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Linköping Andra hemliga tvångsmedel 2017-01-25
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten (region Öst) Andra hemliga tvångsmedel 2017-01-25
Säkerhetspolisens handläggning av ett inhämtningsärende Inhämtningslagen 2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt Inhämtningslagen 2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Inhämtningslagen 2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd Inhämtningslagen 2016-12-15
Begäran om och verkställighet av beslut enligt 27 kap. 25 a § rättegångsbalken Andra hemliga tvångsmedel 2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2016-12-15
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i två ärenden Andra hemliga tvångsmedel 2016-11-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2016-11-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) ​ Inhämtningslagen 2016-09-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping) Inhämtningslagen 2016-09-14
Åtalads rätt till partsinsyn såvitt avser uppgift om användning av hemligt tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2016-10-13
Interimistiska tillstånd till hemliga tvångsmedel vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2016-09-14
Verkställighet av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Andra hemliga tvångsmedel 2016-09-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland) Inhämtningslagen 2016-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2016-06-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg Andra hemliga tvångsmedel 2016-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2016-06-14
Dokument Beslutsdatum
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Linköping
Andra hemliga tvångsmedel
2017-01-25
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten (region Öst)
Andra hemliga tvångsmedel
2017-01-25
Säkerhetspolisens handläggning av ett inhämtningsärende
Inhämtningslagen
2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt
Inhämtningslagen
2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Inhämtningslagen
2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd
Inhämtningslagen
2016-12-15
Begäran om och verkställighet av beslut enligt 27 kap. 25 a § rättegångsbalken
Andra hemliga tvångsmedel
2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2016-12-15
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i två ärenden
Andra hemliga tvångsmedel
2016-11-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2016-11-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) ​
Inhämtningslagen
2016-09-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping)
Inhämtningslagen
2016-09-14
Åtalads rätt till partsinsyn såvitt avser uppgift om användning av hemligt tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2016-10-13
Interimistiska tillstånd till hemliga tvångsmedel vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2016-09-14
Verkställighet av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Andra hemliga tvångsmedel
2016-09-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland)
Inhämtningslagen
2016-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Inhämtningslagen
2016-06-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg
Andra hemliga tvångsmedel
2016-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2016-06-14