Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) ​ Inhämtningslagen 2016-09-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping) Inhämtningslagen 2016-09-14
Åtalads rätt till partsinsyn såvitt avser uppgift om användning av hemligt tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2016-10-13
Interimistiska tillstånd till hemliga tvångsmedel vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2016-09-14
Verkställighet av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Andra hemliga tvångsmedel 2016-09-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland) Inhämtningslagen 2016-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2016-06-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg Andra hemliga tvångsmedel 2016-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2016-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen) Inhämtningslagen 2016-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Gävleborg) Inhämtningslagen 2016-06-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Malmö Andra hemliga tvångsmedel 2016-04-27
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2016-03-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Göteborg) Inhämtningslagen 2016-03-16
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende Andra hemliga tvångsmedel 2016-03-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Skövde Andra hemliga tvångsmedel 2016-03-16
Åklagarmyndighetens användning av s.k. postkontroll Andra hemliga tvångsmedel 2016-02-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2016-01-26
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord, polisområde Umeå) Inhämtningslagen 2015-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Underrättelsesektionen, region Väst) Inhämtningslagen 2015-12-15
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) ​
Inhämtningslagen
2016-09-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping)
Inhämtningslagen
2016-09-14
Åtalads rätt till partsinsyn såvitt avser uppgift om användning av hemligt tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2016-10-13
Interimistiska tillstånd till hemliga tvångsmedel vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2016-09-14
Verkställighet av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Andra hemliga tvångsmedel
2016-09-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland)
Inhämtningslagen
2016-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Inhämtningslagen
2016-06-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg
Andra hemliga tvångsmedel
2016-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2016-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen)
Inhämtningslagen
2016-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Gävleborg)
Inhämtningslagen
2016-06-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Malmö
Andra hemliga tvångsmedel
2016-04-27
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2016-03-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Göteborg)
Inhämtningslagen
2016-03-16
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende
Andra hemliga tvångsmedel
2016-03-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Skövde
Andra hemliga tvångsmedel
2016-03-16
Åklagarmyndighetens användning av s.k. postkontroll
Andra hemliga tvångsmedel
2016-02-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2016-01-26
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord, polisområde Umeå)
Inhämtningslagen
2015-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Underrättelsesektionen, region Väst)
Inhämtningslagen
2015-12-15