Dokument Kategori Beslutsdatum
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uppsala där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2017-09-13
Granskning av ärenden vid Ekobrottsmyndigheten där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2017-09-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen) Inhämtningslagen 2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) Inhämtningslagen 2017-05-04
Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-03-29
Handläggningen i ett tvångsmedelsärende vid City Åklagarkammare i Stockholm Andra hemliga tvångsmedel 2017-03-29
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Inhämtningslagen 2017-02-16
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Västerås där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsbehandling Andra hemliga tvångsmedel 2017-02-16
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid polismyndigheten (region Mitt) Andra hemliga tvångsmedel 2017-02-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Linköping Andra hemliga tvångsmedel 2017-01-25
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten (region Öst) Andra hemliga tvångsmedel 2017-01-25
Säkerhetspolisens handläggning av ett inhämtningsärende Inhämtningslagen 2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt Inhämtningslagen 2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Inhämtningslagen 2016-12-15
Dokument Beslutsdatum
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uppsala där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2017-09-13
Granskning av ärenden vid Ekobrottsmyndigheten där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2017-09-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen)
Inhämtningslagen
2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst)
Inhämtningslagen
2017-05-04
Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Inhämtningslagen
2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-03-29
Handläggningen i ett tvångsmedelsärende vid City Åklagarkammare i Stockholm
Andra hemliga tvångsmedel
2017-03-29
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Inhämtningslagen
2017-02-16
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Västerås där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsbehandling
Andra hemliga tvångsmedel
2017-02-16
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid polismyndigheten (region Mitt)
Andra hemliga tvångsmedel
2017-02-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Linköping
Andra hemliga tvångsmedel
2017-01-25
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten (region Öst)
Andra hemliga tvångsmedel
2017-01-25
Säkerhetspolisens handläggning av ett inhämtningsärende
Inhämtningslagen
2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt
Inhämtningslagen
2016-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Inhämtningslagen
2016-12-15