Dokument Kategori Beslutsdatum
Hantering av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Örebro Andra hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) Inhämtningslagen 2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid City åklagarkammare i Stockholm Andra hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-06-14
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Eskilstuna Andra hemliga tvångsmedel 2018-06-14
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Halmstad där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2018-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst) Inhämtningslagen 2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) Inhämtningslagen 2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) Inhämtningslagen 2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt) Inhämtningslagen 2018-05-03
Användning av hemlig rumsavlyssning vid Åklagarmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst) Inhämtningslagen 2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-03-28
Polismyndighetens rutiner avseende avlyssningsförbudet i 27 kap. 22 § rättegångsbalken Andra hemliga tvångsmedel 2018-03-28
Dokument Beslutsdatum
Hantering av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Örebro
Andra hemliga tvångsmedel
2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Inhämtningslagen
2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord)
Inhämtningslagen
2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid City åklagarkammare i Stockholm
Andra hemliga tvångsmedel
2018-09-12
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2018-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2018-06-14
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Eskilstuna
Andra hemliga tvångsmedel
2018-06-14
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Halmstad där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2018-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst)
Inhämtningslagen
2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord)
Inhämtningslagen
2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst)
Inhämtningslagen
2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Inhämtningslagen
2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt)
Inhämtningslagen
2018-05-03
Användning av hemlig rumsavlyssning vid Åklagarmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2018-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst)
Inhämtningslagen
2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2018-03-28
Polismyndighetens rutiner avseende avlyssningsförbudet i 27 kap. 22 § rättegångsbalken
Andra hemliga tvångsmedel
2018-03-28