Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2018-03-28
Polismyndighetens rutiner avseende avlyssningsförbudet i 27 kap. 22 § rättegångsbalken Andra hemliga tvångsmedel 2018-03-28
Granskning av förhållandena kring begäran om och verkställighet av beslut om hemlig kameraövervakning Andra hemliga tvångsmedel 2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Nord Inhämtningslagen 2018-02-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2018-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst) Inhämtningslagen 2017-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2017-11-15
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Kalmar Andra hemliga tvångsmedel 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-10-18
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uppsala där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2017-09-13
Granskning av ärenden vid Ekobrottsmyndigheten där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2017-09-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-06-14
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2018-03-28
Polismyndighetens rutiner avseende avlyssningsförbudet i 27 kap. 22 § rättegångsbalken
Andra hemliga tvångsmedel
2018-03-28
Granskning av förhållandena kring begäran om och verkställighet av beslut om hemlig kameraövervakning
Andra hemliga tvångsmedel
2018-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Nord
Inhämtningslagen
2018-02-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2018-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst)
Inhämtningslagen
2017-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2017-11-15
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Kalmar
Andra hemliga tvångsmedel
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-10-18
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uppsala där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2017-09-13
Granskning av ärenden vid Ekobrottsmyndigheten där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2017-09-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-06-14