Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2017-11-15
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Kalmar Andra hemliga tvångsmedel 2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-10-18
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uppsala där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2017-09-13
Granskning av ärenden vid Ekobrottsmyndigheten där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2017-09-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen) Inhämtningslagen 2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst) Inhämtningslagen 2017-05-04
Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2017-03-29
Handläggningen i ett tvångsmedelsärende vid City Åklagarkammare i Stockholm Andra hemliga tvångsmedel 2017-03-29
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2017-11-15
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Kalmar
Andra hemliga tvångsmedel
2017-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-10-18
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uppsala där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2017-09-13
Granskning av ärenden vid Ekobrottsmyndigheten där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2017-09-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen)
Inhämtningslagen
2017-06-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst)
Inhämtningslagen
2017-05-04
Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Inhämtningslagen
2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2017-03-29
Handläggningen i ett tvångsmedelsärende vid City Åklagarkammare i Stockholm
Andra hemliga tvångsmedel
2017-03-29