Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) och Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord) Inhämtningslagen 2019-12-10
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2019-11-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Öst Inhämtningslagen 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Inhämtningslagen 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2019-10-17
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Norrorts åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2019-09-11
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen) Inhämtningslagen 2019-06-13
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) Inhämtningslagen 2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2019-05-07
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg Andra hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2019-03-28
Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Andra hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt Inhämtningslagen 2019-02-20
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) och Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord)
Inhämtningslagen
2019-12-10
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Inhämtningslagen
2019-11-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Öst
Inhämtningslagen
2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Inhämtningslagen
2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2019-10-17
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Norrorts åklagarkammare
Andra hemliga tvångsmedel
2019-09-11
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen)
Inhämtningslagen
2019-06-13
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord)
Inhämtningslagen
2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2019-05-07
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg
Andra hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2019-03-28
Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Andra hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt
Inhämtningslagen
2019-02-20