Dokument Kategori Beslutsdatum
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna Andra hemliga tvångsmedel 2021-06-21
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål Andra hemliga tvångsmedel 2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst) Inhämtningslagen 2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Mitt) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord-Mitt) Inhämtningslagen 2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm) Inhämtningslagen 2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst) Inhämtningslagen 2021-03-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Inhämtningslagen 2021-03-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Nord) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord) Inhämtningslagen 2021-03-24
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Andra hemliga tvångsmedel 2021-03-24
Granskning av beslut och underlag för beslut om att inte underrätta enskilda om hemlig övervakning i fall där integritetsintrånget har bedömts vara ringa Andra hemliga tvångsmedel 2020-12-15
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Helsingborg Andra hemliga tvångsmedel 2020-11-17
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Umeå Andra hemliga tvångsmedel 2020-11-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Tullverket efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet) Inhämtningslagen 2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm) Inhämtningslagen 2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm) Inhämtningslagen 2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Bergslagen) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Bergslagen) Inhämtningslagen 2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd) Inhämtningslagen 2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten (Riksenheten för säkerhetsmål) Inhämtningslagen 2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket och Åklagarmyndigheten (Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet) Inhämtningslagen 2020-10-21
Dokument Beslutsdatum
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Eskilstuna
Andra hemliga tvångsmedel
2021-06-21
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål
Andra hemliga tvångsmedel
2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst)
Inhämtningslagen
2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Mitt) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord-Mitt)
Inhämtningslagen
2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm)
Inhämtningslagen
2021-05-05
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst)
Inhämtningslagen
2021-03-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Inhämtningslagen
2021-03-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Nord) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord)
Inhämtningslagen
2021-03-24
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Andra hemliga tvångsmedel
2021-03-24
Granskning av beslut och underlag för beslut om att inte underrätta enskilda om hemlig övervakning i fall där integritetsintrånget har bedömts vara ringa
Andra hemliga tvångsmedel
2020-12-15
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Helsingborg
Andra hemliga tvångsmedel
2020-11-17
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Umeå
Andra hemliga tvångsmedel
2020-11-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Tullverket efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet)
Inhämtningslagen
2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm)
Inhämtningslagen
2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm)
Inhämtningslagen
2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Bergslagen) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Bergslagen)
Inhämtningslagen
2020-11-09
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Inhämtningslagen
2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd)
Inhämtningslagen
2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten (Riksenheten för säkerhetsmål)
Inhämtningslagen
2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket och Åklagarmyndigheten (Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet)
Inhämtningslagen
2020-10-21