Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen) Inhämtningslagen 2019-06-13
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) Inhämtningslagen 2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2019-05-07
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg Andra hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2019-03-28
Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Andra hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt Inhämtningslagen 2019-02-20
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten, region Bergslagen Andra hemliga tvångsmedel 2019-02-20
Ärenden vid åklagarkammaren i Borås i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2019-02-20
Intyg om förstöring vid Polismyndigheten, region Bergslagen Andra hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen Inhämtningslagen 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Inhämtningslagen 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm Inhämtningslagen 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt Inhämtningslagen 2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm Inhämtningslagen 2018-12-12
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen)
Inhämtningslagen
2019-06-13
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord)
Inhämtningslagen
2019-05-07
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2019-05-07
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg
Andra hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2019-03-28
Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Andra hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt
Inhämtningslagen
2019-02-20
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Andra hemliga tvångsmedel
2019-02-20
Ärenden vid åklagarkammaren i Borås i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2019-02-20
Intyg om förstöring vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Andra hemliga tvångsmedel
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen
Inhämtningslagen
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Inhämtningslagen
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm
Inhämtningslagen
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt
Inhämtningslagen
2019-01-24
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm
Inhämtningslagen
2018-12-12