Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd) Inhämtningslagen 2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten (Riksenheten för säkerhetsmål) Inhämtningslagen 2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket och Åklagarmyndigheten (Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet) Inhämtningslagen 2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) och Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord) Inhämtningslagen 2020-09-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2020-09-23
Fråga om verkställighet av ett tillstånd till hemlig kameraövervakning Andra hemliga tvångsmedel 2020-09-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm och region Bergslagen) Inhämtningslagen 2020-06-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (avdelningen för särskilda utredningar) Inhämtningslagen 2020-06-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) Inhämtningslagen 2020-06-15
Användning av överskottsinformation i förundersökningar Andra hemliga tvångsmedel 2020-02-19
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Malmö åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2019-12-10
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) och Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord) Inhämtningslagen 2019-12-10
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2019-11-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Öst Inhämtningslagen 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Inhämtningslagen 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2019-10-17
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Norrorts åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2019-09-11
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Inhämtningslagen
2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd)
Inhämtningslagen
2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten (Riksenheten för säkerhetsmål)
Inhämtningslagen
2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket och Åklagarmyndigheten (Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet)
Inhämtningslagen
2020-10-21
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) och Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord)
Inhämtningslagen
2020-09-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2020-09-23
Fråga om verkställighet av ett tillstånd till hemlig kameraövervakning
Andra hemliga tvångsmedel
2020-09-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm och region Bergslagen)
Inhämtningslagen
2020-06-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (avdelningen för särskilda utredningar)
Inhämtningslagen
2020-06-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord)
Inhämtningslagen
2020-06-15
Användning av överskottsinformation i förundersökningar
Andra hemliga tvångsmedel
2020-02-19
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Malmö åklagarkammare
Andra hemliga tvångsmedel
2019-12-10
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) och Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord)
Inhämtningslagen
2019-12-10
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Inhämtningslagen
2019-11-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Öst
Inhämtningslagen
2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Inhämtningslagen
2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2019-10-17
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Norrorts åklagarkammare
Andra hemliga tvångsmedel
2019-09-11