Dokument Kategori Beslutsdatum
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Södertörns åklagarkammare i Stockholm) Andra hemliga tvångsmedel 2011-09-29
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Söderorts åklagarkammare i Stockholm) Andra hemliga tvångsmedel 2011-09-29
Rapport: Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. Andra hemliga tvångsmedel 2011-06-09
Förstöring av upptagningar och uppteckningar som gjorts vid verkställighet av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2011-01-27
Rapport avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens iakttagelser och synpunkter från granskning av åklagarväsendets hantering av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2010-06-08
Dokument Beslutsdatum
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Södertörns åklagarkammare i Stockholm)
Andra hemliga tvångsmedel
2011-09-29
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Söderorts åklagarkammare i Stockholm)
Andra hemliga tvångsmedel
2011-09-29
Rapport: Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m.
Andra hemliga tvångsmedel
2011-06-09
Förstöring av upptagningar och uppteckningar som gjorts vid verkställighet av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2011-01-27
Rapport avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens iakttagelser och synpunkter från granskning av åklagarväsendets hantering av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2010-06-08