Dokument Kategori Beslutsdatum
Rapport avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens iakttagelser och synpunkter från granskning av åklagarväsendets hantering av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2010-06-08
Dokument Beslutsdatum
Rapport avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens iakttagelser och synpunkter från granskning av åklagarväsendets hantering av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2010-06-08