Dokument Kategori Beslutsdatum
Användning av hemlig rumsavlyssning vid Åklagarmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2018-05-03
Polismyndighetens rutiner avseende avlyssningsförbudet i 27 kap. 22 § rättegångsbalken Andra hemliga tvångsmedel 2018-03-28
Granskning av förhållandena kring begäran om och verkställighet av beslut om hemlig kameraövervakning Andra hemliga tvångsmedel 2018-03-28
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Kalmar Andra hemliga tvångsmedel 2017-11-15
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uppsala där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2017-09-13
Granskning av ärenden vid Ekobrottsmyndigheten där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2017-09-13
Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2017-05-04
Handläggningen i ett tvångsmedelsärende vid City Åklagarkammare i Stockholm Andra hemliga tvångsmedel 2017-03-29
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Västerås där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsbehandling Andra hemliga tvångsmedel 2017-02-16
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid polismyndigheten (region Mitt) Andra hemliga tvångsmedel 2017-02-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Linköping Andra hemliga tvångsmedel 2017-01-25
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten (region Öst) Andra hemliga tvångsmedel 2017-01-25
Begäran om och verkställighet av beslut enligt 27 kap. 25 a § rättegångsbalken Andra hemliga tvångsmedel 2016-12-15
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i två ärenden Andra hemliga tvångsmedel 2016-11-16
Åtalads rätt till partsinsyn såvitt avser uppgift om användning av hemligt tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2016-10-13
Interimistiska tillstånd till hemliga tvångsmedel vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2016-09-14
Verkställighet av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Andra hemliga tvångsmedel 2016-09-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg Andra hemliga tvångsmedel 2016-06-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Malmö Andra hemliga tvångsmedel 2016-04-27
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende Andra hemliga tvångsmedel 2016-03-16
Dokument Beslutsdatum
Användning av hemlig rumsavlyssning vid Åklagarmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2018-05-03
Polismyndighetens rutiner avseende avlyssningsförbudet i 27 kap. 22 § rättegångsbalken
Andra hemliga tvångsmedel
2018-03-28
Granskning av förhållandena kring begäran om och verkställighet av beslut om hemlig kameraövervakning
Andra hemliga tvångsmedel
2018-03-28
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Kalmar
Andra hemliga tvångsmedel
2017-11-15
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uppsala där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2017-09-13
Granskning av ärenden vid Ekobrottsmyndigheten där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2017-09-13
Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2017-05-04
Handläggningen i ett tvångsmedelsärende vid City Åklagarkammare i Stockholm
Andra hemliga tvångsmedel
2017-03-29
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Västerås där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsbehandling
Andra hemliga tvångsmedel
2017-02-16
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid polismyndigheten (region Mitt)
Andra hemliga tvångsmedel
2017-02-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Linköping
Andra hemliga tvångsmedel
2017-01-25
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten (region Öst)
Andra hemliga tvångsmedel
2017-01-25
Begäran om och verkställighet av beslut enligt 27 kap. 25 a § rättegångsbalken
Andra hemliga tvångsmedel
2016-12-15
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i två ärenden
Andra hemliga tvångsmedel
2016-11-16
Åtalads rätt till partsinsyn såvitt avser uppgift om användning av hemligt tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2016-10-13
Interimistiska tillstånd till hemliga tvångsmedel vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2016-09-14
Verkställighet av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Andra hemliga tvångsmedel
2016-09-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg
Andra hemliga tvångsmedel
2016-06-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Malmö
Andra hemliga tvångsmedel
2016-04-27
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende
Andra hemliga tvångsmedel
2016-03-16