Dokument Kategori Beslutsdatum
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten (region Öst) Andra hemliga tvångsmedel 2017-01-25
Begäran om och verkställighet av beslut enligt 27 kap. 25 a § rättegångsbalken Andra hemliga tvångsmedel 2016-12-15
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i två ärenden Andra hemliga tvångsmedel 2016-11-16
Åtalads rätt till partsinsyn såvitt avser uppgift om användning av hemligt tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2016-10-13
Interimistiska tillstånd till hemliga tvångsmedel vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2016-09-14
Verkställighet av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Andra hemliga tvångsmedel 2016-09-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg Andra hemliga tvångsmedel 2016-06-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Malmö Andra hemliga tvångsmedel 2016-04-27
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende Andra hemliga tvångsmedel 2016-03-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Skövde Andra hemliga tvångsmedel 2016-03-16
Åklagarmyndighetens användning av s.k. postkontroll Andra hemliga tvångsmedel 2016-02-17
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uddevalla där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2015-12-15
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2015-11-18
Kartläggning av Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens användning av s.k. postkontroll Andra hemliga tvångsmedel 2015-09-02
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Karlstad Andra hemliga tvångsmedel 2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå Andra hemliga tvångsmedel 2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Falun Andra hemliga tvångsmedel 2015-02-18
Användning av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i visst fall Andra hemliga tvångsmedel 2014-12-11
Granskning av ärenden där den enskilde inte underrättats om tvångsmedelsanvändning vid Åklagarkammaren i Växjö Andra hemliga tvångsmedel 2014-11-06
Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2014-11-06
Dokument Beslutsdatum
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten (region Öst)
Andra hemliga tvångsmedel
2017-01-25
Begäran om och verkställighet av beslut enligt 27 kap. 25 a § rättegångsbalken
Andra hemliga tvångsmedel
2016-12-15
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i två ärenden
Andra hemliga tvångsmedel
2016-11-16
Åtalads rätt till partsinsyn såvitt avser uppgift om användning av hemligt tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2016-10-13
Interimistiska tillstånd till hemliga tvångsmedel vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2016-09-14
Verkställighet av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Andra hemliga tvångsmedel
2016-09-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg
Andra hemliga tvångsmedel
2016-06-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Malmö
Andra hemliga tvångsmedel
2016-04-27
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende
Andra hemliga tvångsmedel
2016-03-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Skövde
Andra hemliga tvångsmedel
2016-03-16
Åklagarmyndighetens användning av s.k. postkontroll
Andra hemliga tvångsmedel
2016-02-17
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uddevalla där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2015-12-15
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2015-11-18
Kartläggning av Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens användning av s.k. postkontroll
Andra hemliga tvångsmedel
2015-09-02
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Karlstad
Andra hemliga tvångsmedel
2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå
Andra hemliga tvångsmedel
2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Falun
Andra hemliga tvångsmedel
2015-02-18
Användning av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i visst fall
Andra hemliga tvångsmedel
2014-12-11
Granskning av ärenden där den enskilde inte underrättats om tvångsmedelsanvändning vid Åklagarkammaren i Växjö
Andra hemliga tvångsmedel
2014-11-06
Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare
Andra hemliga tvångsmedel
2014-11-06