Dokument Kategori Beslutsdatum
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg Andra hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Andra hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten, region Bergslagen Andra hemliga tvångsmedel 2019-02-20
Ärenden vid åklagarkammaren i Borås i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2019-02-20
Intyg om förstöring vid Polismyndigheten, region Bergslagen Andra hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Hantering av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Örebro Andra hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid City åklagarkammare i Stockholm Andra hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Eskilstuna Andra hemliga tvångsmedel 2018-06-14
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Halmstad där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2018-06-14
Användning av hemlig rumsavlyssning vid Åklagarmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2018-05-03
Polismyndighetens rutiner avseende avlyssningsförbudet i 27 kap. 22 § rättegångsbalken Andra hemliga tvångsmedel 2018-03-28
Granskning av förhållandena kring begäran om och verkställighet av beslut om hemlig kameraövervakning Andra hemliga tvångsmedel 2018-03-28
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Kalmar Andra hemliga tvångsmedel 2017-11-15
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uppsala där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2017-09-13
Granskning av ärenden vid Ekobrottsmyndigheten där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2017-09-13
Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2017-05-04
Handläggningen i ett tvångsmedelsärende vid City Åklagarkammare i Stockholm Andra hemliga tvångsmedel 2017-03-29
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Västerås där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsbehandling Andra hemliga tvångsmedel 2017-02-16
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid polismyndigheten (region Mitt) Andra hemliga tvångsmedel 2017-02-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Linköping Andra hemliga tvångsmedel 2017-01-25
Dokument Beslutsdatum
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg
Andra hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Andra hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Andra hemliga tvångsmedel
2019-02-20
Ärenden vid åklagarkammaren i Borås i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2019-02-20
Intyg om förstöring vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Andra hemliga tvångsmedel
2019-01-24
Hantering av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Örebro
Andra hemliga tvångsmedel
2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid City åklagarkammare i Stockholm
Andra hemliga tvångsmedel
2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Eskilstuna
Andra hemliga tvångsmedel
2018-06-14
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Halmstad där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2018-06-14
Användning av hemlig rumsavlyssning vid Åklagarmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2018-05-03
Polismyndighetens rutiner avseende avlyssningsförbudet i 27 kap. 22 § rättegångsbalken
Andra hemliga tvångsmedel
2018-03-28
Granskning av förhållandena kring begäran om och verkställighet av beslut om hemlig kameraövervakning
Andra hemliga tvångsmedel
2018-03-28
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Kalmar
Andra hemliga tvångsmedel
2017-11-15
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uppsala där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2017-09-13
Granskning av ärenden vid Ekobrottsmyndigheten där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2017-09-13
Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2017-05-04
Handläggningen i ett tvångsmedelsärende vid City Åklagarkammare i Stockholm
Andra hemliga tvångsmedel
2017-03-29
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Västerås där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsbehandling
Andra hemliga tvångsmedel
2017-02-16
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid polismyndigheten (region Mitt)
Andra hemliga tvångsmedel
2017-02-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Linköping
Andra hemliga tvångsmedel
2017-01-25