Dokument Kategori Beslutsdatum
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål Andra hemliga tvångsmedel 2021-05-05
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Andra hemliga tvångsmedel 2021-03-24
Granskning av beslut och underlag för beslut om att inte underrätta enskilda om hemlig övervakning i fall där integritetsintrånget har bedömts vara ringa Andra hemliga tvångsmedel 2020-12-15
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Helsingborg Andra hemliga tvångsmedel 2020-11-17
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Umeå Andra hemliga tvångsmedel 2020-11-17
Fråga om verkställighet av ett tillstånd till hemlig kameraövervakning Andra hemliga tvångsmedel 2020-09-23
Användning av överskottsinformation i förundersökningar Andra hemliga tvångsmedel 2020-02-19
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Malmö åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2019-12-10
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Norrorts åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2019-09-11
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2019-05-07
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg Andra hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Andra hemliga tvångsmedel 2019-03-28
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten, region Bergslagen Andra hemliga tvångsmedel 2019-02-20
Ärenden vid åklagarkammaren i Borås i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2019-02-20
Intyg om förstöring vid Polismyndigheten, region Bergslagen Andra hemliga tvångsmedel 2019-01-24
Hantering av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Örebro Andra hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid City åklagarkammare i Stockholm Andra hemliga tvångsmedel 2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Eskilstuna Andra hemliga tvångsmedel 2018-06-14
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Halmstad där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2018-06-14
Dokument Beslutsdatum
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål
Andra hemliga tvångsmedel
2021-05-05
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Andra hemliga tvångsmedel
2021-03-24
Granskning av beslut och underlag för beslut om att inte underrätta enskilda om hemlig övervakning i fall där integritetsintrånget har bedömts vara ringa
Andra hemliga tvångsmedel
2020-12-15
Handläggningen av två tvångsmedelsärenden vid åklagarkammaren i Helsingborg
Andra hemliga tvångsmedel
2020-11-17
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Umeå
Andra hemliga tvångsmedel
2020-11-17
Fråga om verkställighet av ett tillstånd till hemlig kameraövervakning
Andra hemliga tvångsmedel
2020-09-23
Användning av överskottsinformation i förundersökningar
Andra hemliga tvångsmedel
2020-02-19
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Malmö åklagarkammare
Andra hemliga tvångsmedel
2019-12-10
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Norrorts åklagarkammare
Andra hemliga tvångsmedel
2019-09-11
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2019-05-07
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Helsingborg
Andra hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Granskning av förhållandena kring ansökningar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Andra hemliga tvångsmedel
2019-03-28
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Andra hemliga tvångsmedel
2019-02-20
Ärenden vid åklagarkammaren i Borås i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2019-02-20
Intyg om förstöring vid Polismyndigheten, region Bergslagen
Andra hemliga tvångsmedel
2019-01-24
Hantering av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Örebro
Andra hemliga tvångsmedel
2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid City åklagarkammare i Stockholm
Andra hemliga tvångsmedel
2018-09-12
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Eskilstuna
Andra hemliga tvångsmedel
2018-06-14
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Halmstad där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2018-06-14