Dokument Kategori Beslutsdatum
Handläggningen i ett tvångsmedelsärende vid City Åklagarkammare i Stockholm Andra hemliga tvångsmedel 2017-03-29
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Västerås där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsbehandling Andra hemliga tvångsmedel 2017-02-16
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid polismyndigheten (region Mitt) Andra hemliga tvångsmedel 2017-02-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Linköping Andra hemliga tvångsmedel 2017-01-25
Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten (region Öst) Andra hemliga tvångsmedel 2017-01-25
Begäran om och verkställighet av beslut enligt 27 kap. 25 a § rättegångsbalken Andra hemliga tvångsmedel 2016-12-15
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i två ärenden Andra hemliga tvångsmedel 2016-11-16
Åtalads rätt till partsinsyn såvitt avser uppgift om användning av hemligt tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2016-10-13
Interimistiska tillstånd till hemliga tvångsmedel vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2016-09-14
Verkställighet av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Andra hemliga tvångsmedel 2016-09-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg Andra hemliga tvångsmedel 2016-06-14
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Malmö Andra hemliga tvångsmedel 2016-04-27
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende Andra hemliga tvångsmedel 2016-03-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Skövde Andra hemliga tvångsmedel 2016-03-16
Åklagarmyndighetens användning av s.k. postkontroll Andra hemliga tvångsmedel 2016-02-17
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uddevalla där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2015-12-15
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2015-11-18
Kartläggning av Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens användning av s.k. postkontroll Andra hemliga tvångsmedel 2015-09-02
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Karlstad Andra hemliga tvångsmedel 2015-03-25
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå Andra hemliga tvångsmedel 2015-03-25