Dokument Kategori Beslutsdatum
Användning av överskottsinformation i förundersökningar Andra hemliga tvångsmedel 2020-02-19
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2020-02-19
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2019-12-10
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Malmö åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2019-12-10
Kartläggning av Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter Polismyndigheten 2019-12-10
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) och Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord) Inhämtningslagen 2019-12-10
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Inhämtningslagen 2019-11-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Öst Inhämtningslagen 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Inhämtningslagen 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2019-10-17
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret Polismyndigheten 2019-09-11
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Norrorts åklagarkammare Andra hemliga tvångsmedel 2019-09-11
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen) Inhämtningslagen 2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten Säkerhetspolisen 2019-06-13