nylog.jpg  

Startsida Om oss Dokument Begäran om kontroll Kontakta oss In English

 

 

sakint_kontor2.jpg

Om oss

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan; Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över tre områden.

  • Användningen av hemliga tvångsmedel
  • Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter
  • Polisens behandling av personuppgifter

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Polisens register som får lämnas ut till arbetsgivaren vid en registerkontroll.

Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen.

Använd menyn till vänster för att läsa om hur nämnden arbetar, vilka som är ledamöter och om hur granskningen går till.

 

Brottsbekämpande myndigheter under vår tillsyn är:

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten.

Hemliga tvångsmedel innebär att personer i hemlighet blir utsatta för avlyssning eller övervakning.

Kvalificerade skyddsidentiteter är fiktiva identiteter som används bland annat inom polisen. En kvalificerad skyddsidentitet kan användas av en polisman som inte kan använda sin riktiga identitet i sitt arbete.

Personuppgifter innebär all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandlingen av personuppgifter innebär varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte.

Senast uppdaterad 6 feb 2019