nylog.jpg  

Startsida Om oss Dokument Begäran om kontroll Kontakta oss In English

 

 

Uttalanden m.m.

Här kan du läsa de uttalanden som nämnden har publicerat i samband med våra granskningar.

2019-01-24 Intyg om förstöring vid Polismyndigheten, region Bergslagen

2019-01-24 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen

2019-01-24 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Mitt

2019-01-24 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm

2019-01-24 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst

2018-12-12 Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen kontraspionage

2018-12-12 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket

2018-12-12 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter i samband med de allmänna valen 2018

2018-12-12 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm

2018-12-12 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen

2018-11-14 Uppföljning av Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i dokument- och ärendehanteringssystemet

2018-11-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

2018-11-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

2018-11-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

2018-11-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Bergslagen

2018-11-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst

2018-11-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

2018-10-17 Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten

2018-10-17 Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten

2018-10-17 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket

2018-10-17 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket

2018-10-17 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd

2018-10-17 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen

2018-10-17 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Öst

2018-09-12 Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid City åklagarkammare i Stockholm

2018-09-12 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Örebro

2018-09-12 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Nord

2018-09-12 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Stockholm

2018-09-12 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

2018-06-14 Säkerhetspolisens användning av s.k. misstankemärkning i it-systemet för bearbetning och analys

2018-06-14 Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen säkerhetsskydd

2018-06-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

2018-06-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket

2018-06-14 Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Eskilstuna

2018-06-14 Granskning av ärenden vid åklagarkammaren i Halmstad där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

2018-06-14 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten

2018-05-03 Användning av hemlig rumsavlyssning vid Åklagarmyndigheten

2018-05-03 Rikspolisstyrelsens agerande avseende ett körkort för en kvalificerad skyddsidentitet

2018-05-03 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt)

2018-05-03 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)

2018-05-03 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst)

2018-05-03 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord)

2018-05-03 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst)

2018-03-28 Granskning av förhållandena kring begäran om och verkställighet av beslut om hemlig kameraövervakning

2018-03-28 Polismyndighetens rutiner avseende avlyssningsförbudet i 27 kap. 22 § rättegångsbalken

2018-03-28 Polismyndighetens, region Nord, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner

2018-03-28 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket

2018-03-28 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket

2018-03-28 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst)

2018-03-28 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

2018-02-20 Polismyndighetens behandling av uppgifter i mappstrukturer vid region Öst

2018-02-20 Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret avseende gallring av och tillgången till uppgifter

2018-02-20 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Nord

2018-01-24 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

2018-01-24 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter inom Polismyndighetens undercoververksamhet

2018-01-24 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturer vid region Väst

2017-12-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket

2017-12-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket

2017-12-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst)

2017-11-15 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Kalmar

2017-11-15 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

2017-11-15 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Säkerhetspolisen

2017-11-15 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Tullverket

2017-11-15 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Tullverket

2017-10-18 Bevarande av personuppgifter i Säkerhetspolisens dokument- och ärendehanteringssystem

2017-10-18 Uppföljning av tidigare granskning avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturen

vid Ekobrottskansliet

2017-10-18 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Tullverket

2017-10-18 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Tullverket

2017-10-18 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Tullverket

2017-09-13 Granskning av ärenden vid Ekobrottsmyndigheten där

den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

2017-09-13 Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uppsala

där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

2017-06-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Polismyndigheten (region Bergslagen)

2017-06-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

2017-06-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Tullverket

2017-06-14 Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter

i ett it-system för bearbetning och analys av information

2017-06-14 Polismyndighetens, region Bergslagen, behandling av personuppgifter vid myndighetens s.k. deskfunktioner

2017-05-04 Loggning och logguppföljning inom Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet

2017-05-04 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Tullverket, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

2017-05-04 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Säkerhetspolisen

2017-05-04 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Polismyndigheten (region Stockholm)

2017-05-04 Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet

av beslut om förstöring av material från hemliga tvångsmedel

2017-05-04 Uppföljning av tidigare granskningar avseende Polismyndighetens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

2017-05-04 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Polismyndigheten (region Öst)

2017-03-29 Handläggningen i ett tvångsmedelsärende vid City Åklagarkammare i Stockholm

2017-03-29 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Säkerhetspolisen

2017-02-16 Verkställigheten av hemlig avlyssning vid polismyndigheten (region Mitt)

2017-02-16 Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Västerås där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsbehandling

2017-02-16 Polismyndighetens behandling av känsliga

personuppgifter avseende etnicitet i underrättelseverksamheten

vid Nationella operativa avdelningen och region Stockholm

2017-02-16 Säkerhetspolisens behandling av

känsliga personuppgifter i ett system för diarieföring m.m.

2017-02-16 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Polismyndigheten, region Väst

2017-01-25 Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten (region Öst)

2017-01-25 Polismyndighetens, region Syd, behandling av känsliga personuppgifter i regionala uppgiftssamlingar om inhemsk extremism

2017-01-25 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Linköping

2016-12-15 Polismyndighetens tillämpning av bestämmelsen om särskilda upplysningar om misstanke i Surfa 2

2016-12-15 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Säkerhetspolisen

2016-12-15 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Tullverket

2016-12-15 Initiativärende avseende granskning av begäran om och verkställighet av beslut enligt 27 kap. 25 a § rättegångsbalken

2016-12-15 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Polismyndigheten, region Syd

2016-12-15 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Polismyndigheten, region Väst

2016-12-15 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation

vid Polismyndigheten, region Mitt

2016-12-15 Säkerhetspolisens handläggning av ett inhämtningsärende

2016-11-16 Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater – en förnyad granskning

2016-11-16 Uppföljning av tidigare granskning av behandlingen av personuppgifter i Polismyndighetens nationella operativa avdelnings register över spaningsfilmer

2016-11-16 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

2016-11-16 Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i två ärenden

2016-10-13 Åtalads rätt till partsinsyn såvitt avser uppgift om användning av hemligt tvångsmedel

2016-09-14 Verkställighet av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

2016-09-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping)

2016-09-14 Interimistiska tillstånd till hemliga tvångsmedel vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

2016-09-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst)

2016-06-14 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det digitala referensbiblioteket över barnpornografiska framställningar

2016-06-14 Polismyndighetens utlämnande av personuppgifter till tredje land

2016-06-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Gävleborg)

2016-06-14 Loggning och logguppföljning i Polismyndighetens säkerhetslogg

2016-06-14 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten, region Nord

2016-06-14 Användning av en kvalificerad skyddsidentitet som upphört att gälla vid Polismyndigheten, region Nord

2016-06-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen)

2016-06-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

2016-06-14 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg

2016-06-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)

2016-06-14 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland)

2016-04-27 Polismyndighetens behandling av personuppgifter med anledning av brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare

2016-04-27 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid region Stockholm

2016-04-27 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Malmö

2016-03-16 Polismyndighetens behandling av personuppgifter vid Ekobrottskansliet

2016-03-16 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Skövde

2016-03-16 Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende

2016-03-16 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Göteborg)

2016-03-16 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

2016-02-17 Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter om barn i ett it-system för bearbetning och analys

2016-02-17 Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i uppgiftssamling om inhemsk extremism

2016-02-17 Åklagarmyndighetens användning av s.k. postkontroll

2016-01-26 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket

2015-12-15 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret

2015-12-15 Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uddevalla där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

2015-12-15 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

2015-12-15 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Underrättelsesektionen, region Väst)

2015-12-15 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord, polisområde Umeå)

2015-11-18 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid polisregion Mitt

2015-11-18 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Säkerhetspolisen

2015-11-18 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd

2015-11-18 Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

2015-10-16 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

2015-10-16 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping)

2015-10-16 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Södermanland)

2015-09-02 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid Polisregion Nord

2015-09-02 Kartläggning av Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens användning av s.k. postkontroll

2015-09-02 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland)

2015-09-02 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Västmanland)

2015-09-02 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd, polisområde Malmö)

2015-09-02 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket

2015-09-02 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping)

2015-06-11 Inhämtning av elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen

2015-06-11 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det internationella registret

2015-05-06 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen, polisområde Örebro)

2015-05-06 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord, polisområde Jämtland)

2015-05-06 Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom ramen för NCT-samarbetet

2015-03-25 Granskning av inhämtningsärende vid Säkerhetspolisen

2015-03-25 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

2015-03-25 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå

2015-03-25 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Karlstad

2015-02-18 Polismyndighetens IT-system OBS-portalen - uppföljning av samråd

2015-02-18 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

2015-02-18 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Skåne

2015-02-18 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Rikskriminalpolisen

2015-02-18 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Västra Götaland

2015-02-18 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten i Uppsala län

2015-02-18 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Falun

2014-12-11 Uppföljning av Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

2014-12-11 Polismyndigheten i Västra Götalands behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten

2014-12-11 Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten

2014-12-11 Användning av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i visst fall

2014-12-11 Granskning av om kvalificerade skyddsidentiteter använts för att rösta i de allmänna valen 2014

2014-11-06 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

2014-11-06 Granskning av ärenden där den enskilde inte underrättats om tvångsmedelsanvändning vid Åklagarkammaren i Jönköping

2014-11-06 Granskning av ärenden där den enskilde inte underrättats om tvångsmedelsanvändning vid Åklagarkammaren i Växjö

2014-10-09 Realtidsinhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid två polismyndigheter

2014-10-09 Granskning av två inhämtningsärenden vid Polismyndigheten i Blekinge län

2014-10-09 Granskning av ett inhämtningsärende vid Polismyndigheten i Västmanlands län

2014-09-11 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna

2014-06-18 Överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning

2014-05-22 Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen av hemliga tvångsmedel

2014-05-22 Uppföljning av tidigare granskning avseende Säkerhetspolisens förstöring av material från tvångsmedelsanvändning enligt preventivlagen

2014-05-22 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

2014-05-22 Tullverkets åtgärd att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i ett visst underrättelseärende

2014-03-27 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

2014-02-13 Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

2014-02-13 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter

2014-01-23 Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i centralregistret under verksamhetsgrenen ”Övrigt”

2014-01-23 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten i Stockholms län

2014-01-23 Kartläggning av polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamhet

2013-12-12 Polismyndigheten i Skånes behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet

2013-11-15 Tillgången till personuppgifter i Säkerhetspolisens uppgiftssamlingar

2013-11-15 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

2013-11-15 Förstöring av material från hemliga tvångsmedel vid Tullverket

2013-11-15 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd "Kringresande"

2013-09-04 Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser

2013-09-04 Behandlingen av personuppgifter i Länskriminalpolisen i Västra Götalands uppgiftssamlingar med spaningsfilmer

2013-09-04 Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

2013-06-18 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

2013-06-18 Tilldelning och användning av behörigheter i DurTvå

2013-06-18 Tillämpningen av 20 § förundersökningskungörelsen vid användning av hemliga tvångsmedel

2013-05-22 Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2012 avseende användningen av hemliga tvångsmedel

2013-05-22 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen

2013-05-22 Uppföljning av tidigare granskning - Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater

2013-05-22 Granskning till anmälningar till nämnden enligt den s.k. åtgärdslagen

2013-05-22 Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits

2013-04-18 Granskning av ärenden där underrättelse underlåtits

2013-03-21 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen

2013-03-21 Uppföljning av tidigare granskning - användningen av överskottsinformation i förundersökningar

2013-02-21 Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende polisens personuppgiftsbehandling

2013-01-22 Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP

2013-01-22 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i KUT-info

2013-01-22 Granskning av inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i realtid

2013-01-22 Förstöring av upptagningar och uppteckningar från tvångsmedelsanvändning enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

 

Senast uppdaterad 6 feb 2019