nylog.jpg  

Startsida Om oss Dokument Begäran om kontroll Kontakta oss In English

 

 

Nämndens kansli

Nämndens kansli fungerar som ett stöd åt nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen. Kansliet leds av en kanslichef. Vid kansliet finns två enheter (Enheten tvångsmedel och skyddsidentiteter respektive Enheten personuppgiftsbehandling) och en stab. Enheterna leds av varsin enhetschef. Vid enheterna arbetar ett antal föredragande. Staben består av en säkerhetsskyddschef, en verksamhetscontroller och två assistenter.

Kanslichef

Ulrika Söderqvist

Enhetschef tvångsmedel och skyddsidentiteter

Cecilia Agnehall

Enhetschef personuppgiftsbehandling

Gunilla Berglund

 

Senast uppdaterad 6 feb 2019