nylog.jpg  

Startsida Om oss Dokument Begäran om kontroll Kontakta oss In English

 

 

Författningar m.m.

Här hittar du de lagar och förordningar som styr nämndens arbete.

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

 

Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

 

Förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

 

Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad 2018-05-03

 

Registerkontrolldelegationen

 

Säkerhetsskyddslag (1996:627)

 

Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)

 

 

Skyddsregistreringsdelegationen

 

Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

 

 

 

Senast uppdaterad 6 feb 2019